Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Unisławowska Spółka Wydobywcza (USW)

Branża:surowce
Państwo:Gellonia
Cena akcji:3.30
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:-0.07
Wynik finansowy za zeszły dzień:-6608
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.00
Liczba akcji100000
Wartość księgowa spółki397396
Zmiana ceny w ciągu dnia:-0.01 (-0.3 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:-0.51 (-13.4 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:-1.25 (-27.5 %)
P/BV (C/WK):0.83
P/E (C/Z)*:-0.14
Prognozowana dywidenda (na akcje):0
Opis: Spółka z siedzibą na terenie lenna Unisławów, zajmująca się wydobyciem węgla i rudy żelaza. Przedsiębiorstwo o gellońskich korzeniach.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov