Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Unisławowska Spółka Wydobywcza (USW)

Branża:surowce
Państwo:Gellonia
Cena akcji:1.22
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0.01
Wynik finansowy za zeszły dzień:1244
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.32
Liczba akcji100000
Wartość księgowa spółki135865
Zmiana ceny w ciągu dnia:0.01 (+0.8 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:0.01 (+0.8 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:0.2 (+19.6 %)
P/BV (C/WK):0.9
P/E (C/Z)*:0.27
Prognozowana dywidenda (na akcje):0.01
Opis: Spółka z siedzibą na terenie lenna Unisławów, zajmująca się wydobyciem węgla i rudy żelaza. Przedsiębiorstwo o gellońskich korzeniach.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov