Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Mikro (MKR)

Branża:usługi
Państwo:Królestwo Baridasu
Cena akcji:98.21
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0.38
Wynik finansowy za zeszły dzień:28475
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.20
Liczba akcji75000
Wartość księgowa spółki4542635
Zmiana ceny w ciągu dnia:0.45 (+0.5 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:0.22 (+0.2 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:-11.44 (-10.4 %)
P/BV (C/WK):1.62
P/E (C/Z)*:0.71
Prognozowana dywidenda (na akcje):0.34
Opis: Wielobranżowa międzymikronacyjna spółka z siedzibą w Królestwie Baridasu.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov