Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


LOGO Production S.A. (LOP)

Branża:usługi
Państwo:Starosarmacja, Grodzisk
Cena akcji:4346.24
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:34.88
Wynik finansowy za zeszły dzień:113372
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.25
Liczba akcji3250
Wartość księgowa spółki8258087
Zmiana ceny w ciągu dnia:86.37 (+2 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:234.49 (+5.7 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:136.38 (+3.2 %)
P/BV (C/WK):1.71
P/E (C/Z)*:0.34
Prognozowana dywidenda (na akcje):32.23
Opis: Firma produkująca rożnego rodzaju grafiki takie jak logosy, herby szlacheckie, herby piłkarskie, bannery itp. Firma prowadzona jest przez Jack'a von Horna więc wszyscy wiedzą co się u nas produkuje.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov