Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Zligbud (ZLI)

Branża:budownictwo
Państwo:Starosarmacja
Cena akcji:64.68
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0.31
Wynik finansowy za zeszły dzień:15724
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.09
Liczba akcji50000
Wartość księgowa spółki2616464
Zmiana ceny w ciągu dnia:1.26 (+2 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:2.11 (+3.4 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:4.71 (+7.9 %)
P/BV (C/WK):1.24
P/E (C/Z)*:0.56
Prognozowana dywidenda (na akcje):0.1
Opis: Spółka zajmująca się realizacją zleceń budowlanych, architektonicznych i designerskich, także takich jak strony www, logotypy, herby, etc.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov