Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Górnicze Towarzystwo Akcyjne (GTA)

Branża:surowce
Państwo:Królestwo Baridasu
Cena akcji:27.18
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0.45
Wynik finansowy za zeszły dzień:11243
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.17
Liczba akcji25000
Wartość księgowa spółki715149
Zmiana ceny w ciągu dnia:0.54 (+2 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:1.92 (+7.6 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:8.83 (+48.1 %)
P/BV (C/WK):0.95
P/E (C/Z)*:0.17
Prognozowana dywidenda (na akcje):0.39
Opis: Spółka zajmująca się wydobyciem złota w kantonie Elia na terytorium Królestwa Baridasu.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov