Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Almerska Komunikacja Miejska S.A. (AKM)

Branża:transport
Państwo:Królestwo Baridasu
Cena akcji:0.79
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:-0.01
Wynik finansowy za zeszły dzień:-23933
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.00
Liczba akcji3000000
Wartość księgowa spółki2243041
Zmiana ceny w ciągu dnia:0.01 (+1.3 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:-0.06 (-7.1 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:-0.1 (-11.2 %)
P/BV (C/WK):1.06
P/E (C/Z)*:-0.27
Prognozowana dywidenda (na akcje):0
Opis: Spółka zajmująca się realizacją transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje) na obszarze Królewskiego Miasta Almery

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov