Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Almerska Komunikacja Miejska S.A. (AKM)

Branża:transport
Państwo:Królestwo Baridasu
Cena akcji:0.51
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:-0
Wynik finansowy za zeszły dzień:-2470
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.00
Liczba akcji3000000
Wartość księgowa spółki1337758
Zmiana ceny w ciągu dnia:-0.01 (-1.9 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:-0.01 (-1.9 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:0.01 (+2 %)
P/BV (C/WK):1.14
P/E (C/Z)*:-1.7
Prognozowana dywidenda (na akcje):0
Opis: Spółka zajmująca się realizacją transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje) na obszarze Królewskiego Miasta Almery

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov