Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Lantiańska Kompania Węglowa LANAKO (LNK)

Branża:surowce
Państwo:Królestwo Teutonii
Cena akcji:27.89
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0.41
Wynik finansowy za zeszły dzień:6539
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.41
Liczba akcji16000
Wartość księgowa spółki478170
Zmiana ceny w ciągu dnia:0.1 (+0.4 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:1.71 (+6.5 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:5.62 (+25.2 %)
P/BV (C/WK):0.93
P/E (C/Z)*:0.19
Prognozowana dywidenda (na akcje):0.38
Opis: Wydobycie węgla w Baronii Lantshaven, 4 kopalnie węgla kamiennego.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov