Aktualne rekomendacje Domu Inwestycyjnego Hergoliena - Rekomendacje wystawiane sa na okres 7 dni i traca ważnosc z uplywem 10 dni od ich wystawienia!
Kod Nazwa spółki Data rekomendacji Cena w dniu rekomendacji Rekomendacja Cena docelowa za 7 dni
TKE Teutonskie Koleje Ekspresowe S.A.        
SLH Silverhorn S.A.        
PMS PM Stonka S.A. 23 wrzesnia 2016 29,13 SPRZEDAJ 27,00
PSR Puls Sarmatow S.A.        
LOP LOGO Production S.A. 28 wrzesnia 2016 549,84 SPRZEDAJ 515,00-545,00
BBR Banco Baridasa 27 kwietnia 2017 129,71 TRZYMAJ 129,50-131,50
MKR Mikro        
UMC Unicorn Media Corporation 3 pazdziernika 2016 85,44 SPRZEDAJ 80,00 - 84,00
USW Unislawowska Społka Wydobywcza 12 pazdziernika 2016 16,42 SPRZEDAJ 14,75 - 16,25
LNK Lantianska Kompania Weglowa LANAKO 12 pazdziernika 2016 144,81 SPRZEDAJ 137,00 - 144,00
KND Kompania Nordacka 15 pazdziernika 2016 244,76 KUPUJ 244,00 - 250,00
JSR Jakobstadt Raffinerie AG 27 kwietnia 2017 1,43 Kupuj 1,49-1,52
BLL Bullace Inc.        
TEA Teutonska Elektrownia Atomowa S.A. 27 kwietnia 2017 22,73 KUPUJ 23,70 - 24,20
HRD Herold S.A.        
KKB Krolewskie Koleje Baridajskie S.A 15 pazdziernika 2016 53,05 KUPUJ 52,50 - 55,00
AKM Almerska Komunikacja Miejska S.A.        
GTA Górnicze Towarzystwo Akcyjne 27 kwietnia 2017 211,07 SPRZEDAJ 195,00 - 205,00
KKZ Karczma pod Zlota Kaczka 27 kwietnia 2017 15,32 KUPUJ 15,60 - 15,90
ZLI Zligbud 15 października 2016 36,08 TRZYMAJ 35,00 - 37,50
BOV Baridas Oilwell Varco 27 kwietnia 2017 82,68 KUPUJ 86,00-87,00